Нове фасаде у центру града
22/12/2017

Нове фасаде у центру града

Средином године Град Ужице је расписао јавни позив за суфинансирање обнове фасада за стамбене јединице на територији града, где су приоритет имале зграде у градском језгру. На конкурс се јавило доста зграда од којих су четири прошле процедуру до краја и на њима су завршене обнове.

“Kao што смо неколико пута истицали, Град Ужице је током 2017. године започео један вишегодишњи посао обнове и реконструкције центра града. Један од сегмената читавог процеса је и обнова фасада, јер је процена и општи утисак да су фасаде огледало града, а да исте, дужи низ година нису обнављане што је стварало ружну слику о нашем граду и утисак сваког госта који посети Ужице није био баш најбољи”, рекао је заменик градоначелника Немања Нешић и додао да “и поред тога што се на конкурс јавио знатно већи број зграда, само четири су привеле посао до краја, иако је у буџету Града било новца за све. Једна од тих зграда, која је и под заштитом државе, је Новаковића кућа која је на улазу у град и којој је обнова фасаде била неопходна”.

“Грађани могу и 2018. године конкурисати за обнову фасада на својим зградама, а за ове намене је у градском буџету опредељено око 23 милиона динара. Очекује се знатно веће интересовање и, иако то није законска обавеза, градско руководство је препознало потребу за обновом фасада у центру града и цео овај конкурс се и реализује у жељи да се суграђанима помогне у том послу” – рекао је Нешић.

У складу са Правилником са 80 % се кофинансира обнова фасада објеката који су под заштитом државе, као што је био случај са Новаковића кућом, јер ти објекти имају посебан културно-историјски значај. Стамбене јединице имају могућност обнове фасаде уз субвенцију од 50 % за фронталне делове зграде и нешто мањи проценат за бочне и задњу страну.

Почетком наредне године ће бити расписан нови позив за суфинасирање обнова фасада па је препорука да Скупштине станара већ сада припремају на својим седницама одлуке које су им неопхоне за учешће на истом како би испунили услове које су дефинисани прописаним Правилником.