Nova školska godina u energetski saniranim zgradama
03/08/2022

Nova školska godina u energetski saniranim zgradama

Radovi u osnovnim školama “Nada Matić” u Užicu i izdvojenom odeljenju te škole u Gostinici odvijaju se planiranom dinamikom, a veći deo radova završen je i u izdvojenom odeljenju OŠ “Aleksa Dejović” u Krvavcima.

Energetska sanacija u osnovnim školama ” Nada Matić” u Užicu i izdvojenom odeljenju OŠ “Aleksa Dejović” u Krvavcima deo je projekta kojim su obuhvaćeni i vrtić Poletarac u kome su radovi završeni i osnovna škola u Karanu. Sredstva u iznosu od 1,8 miliona evra obezbeđena su kroz projekat Državnog sekretarijata Švajcarske konfederacije za ekonomske poslove (SEKO) u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Učešće grada Užica je 17 odsto, a tome treba dodati i sredstva koja je grad opredelio naknadno za zamenu stolarije na objektu škole u Karanu.

Energetska sanacija podrazumeva postavljanje termoizolacije krovova, zidova i tavana, zamenu stolarije, rekonstrukciju sistema grejanja, obezbeđivanje objekata u pogledu protivpožarnih mera i sanaciju zidova i podova radi obezbeđenja konstrukcije.

U toku je i rekonstrukcija osnovne škole u Gostinici za koju su sredstva u iznosu od oko 26 miliona dinara obezbeđena u budžetu grada Užica. Pored radova na izradi fasade, termoizolacije zamene krova i zamene stolarije radi se i kompletna rekonstrukcija unutrašnjeg prostora, svih instalacija i uspostavljanje sistema grejanja na pelet.

U narednim danima očekuje se i početak radova na rekonstrukciji fasade OŠ “Dušan Jerković” ali i radova na rekonstrukciji Prve osnovne škole Kralja Petra II. Energetska sanacija i rekonstrukcija najstarije užičke osnovne škole vredna je 56 miliona dinara a sredstva su obezbedili Ministarstvo rudarstva i energetike 30 miliona dinara i Grad Užice 26 miliona dinara.

Grad Užice već je prepoznat kao lider u oblasti realizacije mera energetske efikasnosti na individualnim porodičnim objektima, a očekuje se da će biti visoko kotiran i po pitanju energetske sanacije objekata javne namene. Sve aktivnosti koje su u toku i one koje su planirane za narednu godinu sigurno će značajno podići nivo energetske efikasnosti, ali i uticati na uštedu energije i smanjenje aerozagađenja.