НеоЛИФЕ на темељима културне баштине Европске уније
22/05/2019

НеоЛИФЕ на темељима културне баштине Европске уније

Од 14. до 21. маја 2019. године, реализована је студијска посета у оквиру пројекта “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – НеоЛИФЕ”. Представници пројектних партнера и стручних сарадника из Србије и Босне и Херцеговине су посетили низ археолошких паркова и музеја у земљама Европске уније како би се упознали са начинима рада установа специјализованих за очување, презентацију и промоцију културног наслеђа различитих историјских епоха.

Овом приликом посећени су Roman City Carnuntum, Urgeschichtemuseum MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, Keltendorf Mitterkirchen i Salina Keltendorf у Аустрији, као и Terramara di Montale i Parco Archeologico Didattico del Livelet у Италији.

Roman City Carnuntum

Будући да је циљ пројекта успостављање археолошког парка у клисури Ђетиње у Ужицу и реконструкција постојећег археолошког парка “Неолитско насеље” у Тузли, искуства стечена овом студијском посетом ће допринети унапређењу модела управљања археолошким парковима који су обухваћени пројектом НеоЛИФЕ.

Parco Archeologico Didattico del Livelet у Италији

Уз стручну подршку представника Европске мреже археолошких паркова на отвореном – EXARC, одржани су бројни састанци, разговори и консултације у области менаџмента, презентације, промоције и анимације посетилаца различите доби и интересовања. Представници посећених институција су изнели и своја искуства и ставове који се односе на потенцијалне изворе финансирања, одрживост рада, значај креативности у осмишљавању атрактивних садржаја и комуникацију са циљаним тржиштима.

Parco Archeologico Didattico del Livelet у Италији

Поред консултативне и едукативне сврхе студијске посете, овај седмодневни програм значајно је допринео јачању прекограничне сарадње, комуникације и разумевања пројектних партнера и сарадника са територије Србије и Босна и Херцеговине.

Keltendorf у Аустрији

Пројекат “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – НеоЛИФЕ” заједнички реализују Град Ужице, Град Тузла, Средња уметничка школа Ужице и Општина Милићи. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII). Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU), Републике Србије. Укупна вредност пројекта износи 593.939,96 €, од чега Европска унија кофинансира 449.850,13 € (76%).