Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја- СЕД 2021
01/10/2021

Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја- СЕД 2021

Традиционално у недељи у којој се обележава Дан града, Академија  струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице организује Међународну конференцију ” Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја (СЕД 2021).

На конференцији СЕД 2021 ће учествовати представници научних, државних, друштвених, привредних, медијских и других субјеката, који су у разним облицима деловања укључени у развој науке и високог образовања у целини, а посебно у циљу даљег унапређења високог образовања Златиборског округа.

Имајући у виду да су за одрживи друштвено-економски развој потребна савремена знања, Конференција ће обухватити научне радове и тематске округле столове из области информационих технологија и машинског инжењерства, грађевинског инжењерства и архитектуре, медицине и здравствене неге, заштите животне средине и безбедности и здравља на раду као и пословне економије, менаџмента и туризма.

Истицање улоге науке и високог образовања у функцији одрживог развоја, промоција и популаризација науке, развијање међународне научне размене и сарадње, као и јачање веза између ове образовне институције и осталих институција друштва, циљеви су овог научног скупа који се одржава 8. и 9 октобра.