Настављене активности на пројекту регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода
02/10/2020

Настављене активности на пројекту регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода

Представници Министарства за европске интеграције, помоћник министра Душан Чаркић и Александра Радиновић су на данашњем састанку у Ужицу председнике општина, Ариље, Пожега, Ивањица и Косјерић и градоначелницу града Ужица, обавестили да су обезбеђени услови, односно неопходна средства, за наставак активности на припреми документације за пројекат Регионалног система за пречишћавање отпадних вода за Златиборски и Моравички округ.

Када је реч о овом пројекту, у претходном периоду урађена је Претходна студија оправданости за пројекат регионалног пречишћавања отпадних вода за локалне самоуправе Ужице, Пожега, Косјерић, Ариље и Ивањица. Анализиране су четири варијанте од децентрализованог до потпуно централизованог система. У разматрањe за реализацију ушле су две, прва по којој би четири општине: Ужице, Пожега, Ивањица и Ариље имале централно постројење за пречишћавање отпадних вода, а Косјерић своје локално, и друга варијанта, где би три локалне самоуправе: Ужице, Пожега и Ариље биле прикључене на регионално постројење, док би у том случају, Ивањица и Косјерић имале засебна постројења. Студија изводљивости даће коначну одлуку која варијанта ће бити одабрана као оптималнија.

Вредност целе инвестиције решавања отпадних вода у ових пет локалних самоуправа је око 69 милиона евра. Пројекат обухвата проширење система за прикупљање отпадних вода у оквиру сваке од наведених локалних самоуправа (секундарну мрежу) затим изградњу главног колектора до постројења и израду самог постројења, било да је то локално или регионално постројење.