Нацрт "Програма за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Ужицу за 2021 – 2023."
14/05/2021

Нацрт “Програма за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Ужицу за 2021 – 2023.”

Поштовани суграђани,

Радна група коју су чинили представници/це локалне самоуправе као носиоца процеса и представници/це социјалне заштите, здравства, Удружења особа са инвалидитетом, образовања и Националне службе за запошњавање, сачинила је нацрт ”Програм за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Ужицу за 2021 – 2023.” који је настао у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање ЛИП2. Презентујемо јавности унапређени текст нацрта програма.

Све предлоге и примедбе на предложени текст унапређеног нацрта програма можете послати у наредних 10 дана, електронском поштом на адресе:

Унапређени нацрт ”Програм за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Ужицу за 2021 – 2023.” можете погледати ОВДЕ.