Локални актикорупцијски форум града Ужица
11/03/2021

Локални актикорупцијски форум града Ужица

Председник:

  1. Драгољуб Зорић, доктор књижевних наука, из Ужица

Чланови:

  1. Матија Матовић, мајкрософт инжењер, из Ужица
  2. Иван Матић, дипломирани инжењер металургије, из Ужица

    * Тијана Костић, секретар