Љујић: "Непредвиђени проблем у Карађорђевој улици убрзо ће бити решен"
20/10/2020

Љујић: “Непредвиђени проблем у Карађорђевој улици убрзо ће бити решен”

Реконструкција Карађорђеве улице, која је обухватила замену азбестних цеви водовода, изградњу кишне канализације и реконструкцију коловоза у пуном профилу, завршена је пре неколико недеља. Након завршетка радова, које је изводио конзорцијум фирми Јединство, Стабил Про и Домекстра, уочен је проблем са изливањем фекалне канализације у једном стамбеном објекту.

Према речима директора ЈКП Водовод Душка Љујића, након снимања фекалног колектора на тој локацији, установљено је да је проблем настао као последица тога што је извођач приликом радова на замени водовода и изградњи кишне канализације, прво искидао фекални колектор, а касније га нестручно преспојио, и да о томе није обавестио ни ЈКП Водовод ни представнике надзорног органа из Ваљева.

Љујић је навео да се након неколико интервенција на одчепљавању колектора од стране ЈКП Водовод, дошло до сазнања да је једино решење проблема замена дела цеви.

“Тренутно се у Карађорђевој улици изводе радови на отклањању квара који је настао приликом извођења радова на изради кишне канализације и на замени водоводних цеви. Основни проблем је што нико од извођача и вршиоца надзора није обавестио ЈКП „Водовод“ да је тај проблем настао и нестручно је то одрађено и преспојено. Проблем је откривен када је у једној приземној кући кренула да се враћа канализација. Неколико пута су дежурне службе ЈКП „Водовод“ излазили на терен како би отклањали запушења која су се дешавала, али због учесталости извршен је инспекцијски преглед комплетне деонице. Камером смо установили да је оштећен фекални колектор који је нестручно преспојен и чиме се значајно смањио проток, тако да сада чим дође до већих падавина, када се улива кишна канализација у фекалну долази до изливања у суседни објекат. Разговарали смо са извођачима радова, али неке одговоре морају дати и надзор и извођачи”-навео је Љујић.