Тренутни квалитет ваздуха:

Добар

SO2 CO PM2_5 PM10 NO2
5.2 0.39836 27.27 32.84 37.61

Добар

Утицај на здравље становништва

Квалитет ваздуха је добар и боравак на отвореном не представља никакав ризик за већину популације. Изузетак је мали број изразито осетљивих особа у популацији.

Препорука за понашање становништва

- Препорука за изразито осељиве особе: уколико се појаве симптоми (кашаљ или отежано дисање), рамотрити могућност скраћења и смањење интезитета напорних активности у спољашњој средини.

- Препорука за остале у популацији: нема ограничења током боравка на отвореном.