Координациони тим
08/09/2021

Координациони тим

Чланови координационог тима су:

Председник

 1. др Јелена Раковић Радивојевић, градоначелница

Координатор

 1. Бранислав Митровић, председник Скупштине града.

Чланови

 1. Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелника
 2. Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице за имовинско правне послове
 3. Мирјана Радивојчевић, помоћница градоначелника за популациону политику
 4. Бобан Перишић, начелник Златиборског управног округа
 5. Славко Лукић, Регионална развојна агенција Златибор
 6. Ана Лапчевић, директор Регионалне привредне коморе Златиборског округа
 7. Никола Максимовић, директор ЈП „Ужице развој“ Ужице
 8. Срђан Недељковић, члан Градског већа за јавна предузећа
 9. Владимир Синђелић, члан Градског већа за месне заједнице
 10. Ратко Трмчић, члан Градског већа за друштвене делатности
 11. Слободан Грбић, члан Градског већа за социјалну политику
 12. Слободан Кузмановић, члан Градског већа за привреду и пољопривреду
 13. Зоран Лазић, члан Градског већа за ванредне ситуације
 14. Слободан Шиљковић, члан Градског већа за саобраћај
 15. Нада Јовичић, члан Градског већа за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и туризам
 16. Миодраг Петковић, члан Градског већа за буџет и финансије
 17. Милан Станимировић, начелник Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
 18. Мирјана Дрндаревић, начелник Градске управе за финансије
 19. Предраг Милутиновић, Градскa управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне-послове
 20. Зоран Милитаров, начелник Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију
 21. Милоје Марић, начелник Градске управе за инфраструктуру и развој
 22. Светлана Кљајић, заменик градског правобраниоца
 23. Јелисавка Радосављевић, руководилац Службе буџетске инспекције
 24. Миломир Пантовић, руководилац Службе интерне ревизије
 25. Иван Марић, председник Градске општине Севојно
 26. Александар Тасић, послови управљања пројектима
 27. Никола Николић, шеф одсека за Локални економски развој града
 28. Милош Миливојевић, Одељење за односе с јавношћу
 29. Наталија Василић, Савет за родну равноправност града Ужица
 30. Ненад Петровић, Савет за младе града Ужица
 31. Небојша Сарван, Координатор за сарадњу са организацијама Цивилног друштва
 32. Наташа Вукашиновић, земеник секретара Скупштине града

Секретар

 1. Милојка Босић, одсек за Локални економски развој града

 

Задаци координационог тима су:

 • организовање и координирање свим активностима у вези са израдом Плана развоја, праћење редоследа и динамике активности за израду Плана развоја.
 • утврђивање обухвата тематских радних група и надзор над њиховим радом, одлучивање о формирању подгрупа унутар тематских радних група, по потреби а по предлогу руководиоца тематскох радних група.
 • одлучивање о обухвату, динамици и начину рада партнерског форума.
 • разматрање и давање сагласности на предлоге тематских радних група за садржину Плана развоја (преглед и анализа стања, приоритети, циљеви мере).
 • осигуравање и заступање интереса града и пружање информација јавности у процесу израде Плана развоја, а нарочито у сарадњи са партнерским форумом.
 • информисање Градског већа и Скупштине града о процесу израде Плана развоја и давање инструкција тематским радним групама у складу са ставовима Градског већа и Скупштине града.
 • обезбеђивање укључености организационих јединица Градских управа, односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за израду Плана развоја од стране Градских управа ка тематским радним групама.
 • осигуравање директне везе са оперативним плановима, пројектима и буџетом града.
 • предузимање корективних мера, по потреби, у циљу успешне израде Плана развоја.

Задаци координатора су:

 • непосредна координација са опредељеним руководиоцима тематских радних група, утврђивање начина комуникације са руководиоцима тематских радних група , ради информисања о напретку у спровођењу задатака тематских радних група, организовање документације процеса.
 • припрема предлога за координациони тим о обухвату и начину функционисања партнерског форума.
 • усклађивање рада тематских радних група, обједињавање и усклађивање материјала и организовање заједничких састанака тематских радних група.
 • информисање координационог тима о раду тематских радних група.
 • преношење инструкција координационог тима, тематским радним групама.
 • предлагање организовања састанака координационог тима ради одлучивања о конкретним питањима, по потреби и на иницијативу тематских радних група.
 • Представљање координационог тима на састанцима партнерског форума у процесу јавне расправе о Нацрту Плана развоја.
 • извршавање других задатака по налогу координационог тима
 • обављање других послова и спровођење неопходних активности у циљу успешне припреме и реализације Плана развоја.