Комисија за стамбена питања
11/12/2018

Комисија за стамбена питања

  1. Петар Тодосијевић, председник,
  2. Титомир Савић, члан,
  3. Слађана Јанковић, члан,
  4. Милојко Варничић, члан
  5. Ана Урошевић, члан