Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице
11/12/2018

Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

Председник:

1. Биљана Стеванетић, дипломирани правник

Заменик председника:

2. Горица Тановић, дипломирани економиста

Чланови:

3. Јелана Суботић, дипломирани правник
4. Катарина Остојић, дипломирани менаџер безбедности
5. Бојана Нешић, дипломирани економиста