Комисија за сарадњу са градовима
11/12/2018

Комисија за сарадњу са градовима

Председник:

1. Мирјана Млађеновић, одборница

Чланови:

2. Бранка Будимир, одборница
3. Данка Стојић, одборница
4. Ненад Петровић, одборник
5. Драгослав Поњавић, одборник
6. Маја Вермезовић, одборница
7. Рајко Радосављевић, одборник