Комисија за решавање притужби због повреде права назаконитим или неправилним поступањем комуналног полицајца
11/03/2021

Комисија за решавање притужби због повреде права назаконитим или неправилним поступањем комуналног полицајца

Председник:

1. Ненад Петровић, одборник

 Чланови:

2. Дејан Јовановић, одборник
3. Бојана Гудурић, одборник
4. Зоран Милитаров, в.д. начелника градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију
5. Миодраг Перовић, заменик начелника Одељења полиције Полицијске управе у Ужицу