Комисија за поступање по притужбама на рад градских управа и служби града Ужица
11/03/2021

Комисија за поступање по притужбама на рад градских управа и служби града Ужица

Председник:

1.Предраг Златић, дипломирани правник, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, руководилац одељења за имовинско правне послове

Чланови:

2. Гордана Ђорђевић, дипломирани правник, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности – шеф одсека за људске ресурсе
3. Зорица Ћосић, дипломирани правник, Градска управа за финансије – руководилац одељења за Локалну пореску администрацију
4. Дејан Николић, дипломирани правник, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, у запослен на правним пословима у одељењу за инспекцијске послове
5. Милојка Босић, дипломирани економиста, Градска управа за ифраструктуру и развој – Координатор за локални економски развој

*Тамара Бајровић, секретар Комисије