Кабасти отпад
27/07/2021

Кабасти отпад

Кабасти отпад се одвози из МЗ  Турица и МЗ Теразије.