Кабасти отпад
29/11/2022

Кабасти отпад

По плану је реализација одвожења отпада за уторак. Грајфер одвози кабасти отпад у МЗ Теразије.