Грајфер у МЗ Каран
30/11/2022

Грајфер у МЗ Каран

По плану је реализација одвожења отпада за среду. Грајфер одвози кабасти отпад у МЗ Каран.