Још 240 корисника субвенција за мере енергетске ефикасности
13/10/2021

Још 240 корисника субвенција за мере енергетске ефикасности

Завршен је конкурс за мере енергетске ефикасноти на породичним кућама  у четвртој зони становања и објектима за колективно становање на подручју града Ужица. Према прелиминаној ранг листи средства ће моћи да користи 240 пријављених, а највећи број њих власници су станова у стамбеним зградама.

За меру замена столарије у зградама колетивног становања одобрена су средства за 215 пријава, које су испуниле све услове конкурса. Када је реч о мери која се односи на замену столарије на породичним кућама у четвртој зони становања биће субвенционисано 20 власника тих објеката. У овој зони становања, уз субвенцију биће набављена четири котла на гас и на једном објекту урађена термоизолација.

16 пријава није испунило услове конурса, а приговоре на прелиминарну листу је могуће поднети Комисији до 16. октобра. Корисници чија имена буду на коначној листи дужни су да у року од 7 дана, од изласка коначне ранг листе потпишу Уговор за извођачем радова чији су предрачун доставили. Висине са поједичаним износима које уплаћује Град Ужице, достављене су извођачима радова.

Подсетимо, Министарство рударства и енергетике и Град Ужице су определили су осамнаест милиона динара за примену мера енергетске ефикасности на породичним кућама у четвртој зони и у становима у стамбеним зградама.