ЈКП "Водовод" позива заинтересоване грађане да узму учешће у решавању проблема водоснабдевања насеља на Јеловој Гори
01/11/2021

ЈКП “Водовод” позива заинтересоване грађане да узму учешће у решавању проблема водоснабдевања насеља на Јеловој Гори

ЈКП”Водовод”планира да уђе у инвестицију израде пројектнотехничке документације за решавање проблема водоснабдевања насеља на Јеловој Гори. Планом је предвиђено довођење воде са система ЈКП”Водовод”-а, фабрика на Церовића брду.

У првом кораку је предвиђена израда техноекономске студије оправданости пројекта.С’тим у вези потребно је да сва заинтересована домаћинства, институције и привреда доставе водоводу жељене месечне потребе за водом и жељено место испоруке воде. На бази тих података би смо дефинисали више неопходних полазних основа за пројектовање између осталог и:

  1. Дефинисаће се да ли има економске оправданости улазити у планирану инвестицију
  2. Одлучиће се који капацитет цевовода и пумпних станица је потребан
  3. Дефинисаће се место узимања воде са постојеће инфраструктуре водовода.

С’тим у вези је веома важно да добијемо што прецизније податке.

Позивамо све заинтересоване да у наредних 15 дана доставе или лично у Водовод (Хероја Луна) или преко Месне заједнице следеће податке

  1. Име и презиме,
  2. статус корисника (домаћинство,привреда,институције,…),
  3. место испоруке
  4. адреса становања
  5. број личне карте и
  6. број телефона.

Уколико буде довољан број заинтересованих и уколико се уђе у реализацију пројекта сви пријављени ће стећи статус инвеститора пројектнотехничке документације и статус учесника у реализацјји пројекта што ће им дати право да се у складу са законом прикључе на систем којим управља ЈКП”Водовод”.

Грађани који се буду накнадно пријављивали моћи ће добити воду само за случај да неко од предходно пријављених одустане или ако буде имало резерве у количинама воде и то уз плаћање свих трошкова које су платили и сви остали заинтересовани.

ЈКП”Водовод” овом иницијативом и пројектом жели да унапреди свој систем водоснабдевања и уједно да да свој пуни допринос развоју туризма и привреде на Јеловој Гори.

“Ко год жели да у исто време буде и на Тари и на Златибору нека оде на Јелову Гору “.