Јавно информисање
09/09/2021

Јавно информисање

Руководилац: Милош Миливојевић

Чланови:

  1. Сара Божић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Град Ужице
  2. Ана Милановић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Град Ужице
  3. Верица Туцовић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Град Ужице
  4. Тијана Бацетић, Савет за родну равноправност града Ужица
  5. Милија Кулашевић, Члан Општинског већа општине Севојно,задужен за културу спорт и јавно информисање
  6. Драгица Цвијовић, Недељник „Вести“