Јавни увид у документацију носиоца пројекта СТКЗР „Викторија“ Љубодраг Врбић ПР
22/06/2017

Јавни увид у документацију носиоца пројекта СТКЗР „Викторија“ Љубодраг Врбић ПР

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

На основу чл.10. став 1.и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта СТКЗР „Викторија“ Љубодраг Врбић ПР Бела Земља бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Производно пословни објекат за производњу сокова од воћа и поврћа и компота“ који је изграђен на кат. парцелама бр. 1419/1 и 1419/4 КО Дријетањ, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.