Јавни увид у документацију носиоца пројекта ПД «КРИПТОН-МДС» д.о.о.
20/07/2017

Јавни увид у документацију носиоца пројекта ПД «КРИПТОН-МДС» д.о.о.

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422: факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 1.и 2., чл. 30. став 1., тачка 2., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Носилац пројекта – ПД «КРИПТОН-МДС», д.о.о. Севојно, ул. Драгачевска бб, мат. број 21258148, ПИБ 109871239, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат складиштење и механички третман неопасног отпада на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, која се налази у Севојну, у оквиру предузећа „ИНОС – СИНМА“ АД Севојно, у ул. Драгачевска бб, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.