Јавни увид Плана квалитета ваздуха града Ужица
17/09/2018

Јавни увид Плана квалитета ваздуха града Ужица

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

 

У складу са чланом 78. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС и 14/16) и члановима 31. и 35.  Закона о заштити ваздуха (“Сл. гласник  РС“, 36/2009 и 10/2013) оглашава

 

 ЈАВНИ УВИД

 

ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА УЖИЦА

 

Јавни увид ће трајати 30 дана, од 21. августа 2018.године до  21. септембра 2018. године. У току трајања јавног увида материјал за јавни увид биће изложен на званичној интернет страници града Ужица (www. uzice.rs), а биће доступан и у просторијама Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој (зграда Градског развојног центра-Шарена сала у улици Петра Ћеловића бб).

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, као носилац израде Плана квалитета ваздуха, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са садржајем Плана и мерама које треба предузети у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха и избегавања, спречавања и смањења штетних последица по здравље људи и животну средину.

Заинтересована јавност може доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 21.09.2018. године.

Презентација Плана квалитета ваздуха одржаће се 25.09.2018. године у 11,00 часова, у Великој сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића 52.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

План квалитета ваздуха града Ужица