Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima
26/08/2022

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

Na osnovu Odluke gradonačelnice Grada Užica  o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima  broj II 352 – 62/22 -1 od 22.08.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi ,  termostatskih  ventila i delitelja toplote („Službeni list grada Užica“ broj 35/22), grad Užice raspisuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI ,  TERMOSTATSKIH  VENTILA I DELITELJA TOPLOTE NA TERITORIJI GRADA UŽICA

Tekst javnog poziva

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6