Јавни позив за учешће пољопривредних произвођача на програму студијске посете Италији и Словенији
13/12/2017

Јавни позив за учешће пољопривредних произвођача на програму студијске посете Италији и Словенији

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА УЖИЦЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРОГРАМУ СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ

 ИТАЛИЈИ И СЛОВЕНИЈИ

 

Позивају се пољопривредни произвођачи са територије Града Ужица, који су заинтересовани за учешће у програму студијске посете  Италији и Словенији, да своје пријаве доставе Градској управи града Ужица. Студијска посета ће бити релаизована крајем месеца фебруара 2018. године са циљем упознавања локалних пољопривредних произвођача са искуствима, знањем и вештинама пољопривредних произвођача и осталих актера у области пољопривреде и руралног развоја која се примењује у Италији и Словенији.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на учешће у овом јавном позиву може остварити физичко лице које је носилац или члан регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2017. години.

 ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве остварује право на ушеће у програму студијске посете ако испуњава следеће услове:

 1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,
 2. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
 3. Да је измирио све пореске обавезе према Граду Ужицу

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу,
 2. Фотокопију потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2017. годину,
 3. Фотокопију извода структуре биљне производње Управе за трезор, за 2017. годину,
 4. Уверење о измиреним пореским обавезама – Градска управа Града Ужица, канцеларија бр. 19.

Напомена: Уколико су пољопривредни произвођачи у току 2017. године за потребе претходних јавних позива достављали документацију под тачкама 3. и 4. нису у обавези да исте доставе за потребе овог јавног позива.

Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 Овим јавним позивом дефинише се начин, услови и критеријуми за учешће на прораму студијске посете пољопривредном сектору Италији и Словенији. Учесници програма студијске посете су у обавези да обезбеде сопствено коофинансирање у износу од 5.000 динара. Рокови и начин уплате биће дефинисани посебним уговором између корисника овог јавног позива и                          Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о.

Студијска посета се реализује у последњој седмици месеца фебруара 2018. године са следећим програмом:

I дан

УЖИЦЕ – БЕОГРАД – ХРВАТСКА: полазак из Ужица. Ноћна вожња преко Београда и Хрватске.

II дан

СЛОВЕНИЈА: долазак у Словенију у јутарњим сатима. Почетак посета.

 • посета фарми оваца (или трећег дана);
 • посета пољопривредном газдинству са производњом воћа, као основном делатношћу и прерадом воћа, као допунском делатношћу;
 • посета удружењу воћара и његовим члановима са производњом разних врста воћа;
 • представљање рада удружења воћара у Словенији;
 • посета пољопривредном газдинству које се бави узгојем јабуке као основном делатношћу;
 • одлазак на смештај у пољопривредно – виноградарска газдинства и туристичка домаћинства. Вечера. Ноћење.

 

III дан

СЛОВЕНИЈА – ИТАЛИЈА: Доручак. Наставак посета. Одлазак према Љубљани.

 • посета Пољопривредно – шумарској комори Словеније, која окупља сва регистрована пољопривредна газдинства у Словенији и сва правна лица која обављају делатност у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства у Словенији;
 • краћа туристичка посета Љубљани;
 • ручак;
 • одлазак на посету пољопривредном газдинству са производњом и прерадом крављег, овчијег и козјег млека и израдом преко 80 врста млечних производа;
 • представљање једне пољопривредне задруге са програмом Домаћи кутак у трговини, где се издвојено продају производи са пољопривредних газдинстава;
 • представљање једне Локалне акционе групе – ЛАГ-а у оквиру LЕАDER програма за рурални развој;
 • у вечерњим сатима, одлазак за Италију, смештај и ноћење у хотелу.

IV дан

ИТАЛИЈА. Доручак. Наставак посета.

 • посета фабрици за производњу органских ђубрива у Италији;
 • посета  пољопривредној задрузи у Италији за производњу и продају јагодичастог воћа (малина, купина,  јагода, боровница);
 • у предвечерњим сатима, повратак за Словенију и одлазак на смештај у пољопривредно – виноградарска газдинства и туристичка домаћинства.
 • Вечера.  Ноћење.

V дан

СЛОВЕНИЈА – ХРВАТСКА:  Доручак. Наставак посета.

 • посета пољопривредном газдинству које се бави производњом млека са савременом опремом за мужу крава;
 • посета фарми крава сименталских говеда;
 • посета фарми са ратарском и сточарском производњом;
 • туристичке посете Птуја и/или Марибора;
 • полазак за Србију у вечерњим сатима, уз ноћну вожњу преко Хрватске.

VI дан

СРБИЈА: Долазак у Ужице у преподневним сатима по необавезној сатници. Крај програма.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за учешће у програму студијске посете доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова јавног позива на основу редоследа поднетих пријава, a до утрошка расположивих средстава. Након утврђивања листе корисника, извршиће се избор  испоручиоца услуга.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријава а директор Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. доноси Одлуку о учешћу на програму студијске посете, након чега се са  корисницима у оквиру овог јавног позива закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до петка 29. децембра 2017. године до 14 часова.

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона: 031/590-163 и 031/523-065.

Образац пријаве

Опис

Преузимање

Образац за пријаву пољопривредних произвођача студијској посети