Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2017. години
28/09/2017

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2017. години

 

                                                        ГРАД УЖИЦЕ

                                                           

                                                                   ЈАВНИ ПОЗИВ

                           за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2017. години

 

Увод  

Град Ужице расписује други јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у  2017. години,  за 5 (пет)  парова, у износу од  150.000,00 динара нето, по пару.

Пријава Право учешћа имају сви заинтересовани парови који имају пријављено  пребивалиште на територији града Ужица, најмање две године непрекидно пре датума објављивања јавног позива за суфинансирање.

 

Право учешћа немају парови, којима су додељена средства за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у поступку по претходно објављеним позивима. 

 

У случају да се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње, није пријавио број парова предвиђен позивом, Комисија може предложити да се средства за суфинасирање  трошкова вантелесне оплодње, одобре пару  после рођења првог детета, уколико је за рођење наредног детета потребна биомедицински потпомогнута оплодња.

 

Средства на име суфинансирања трошкова вантелесне оплодње могу се доделити истом пару само једном. Средства се могу, изузетно, доделити пару који је већ користио финансијску подршку града за поступак  вантелесне оплодње, уколико се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње није пријавио број парова предвиђен позивом.

 

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе.

Докази  

Уз пријаву је потребно доставити:

1)  Мишљење специјалисте гинекологије и акушерства

о  потреби и сврсисходности поступка вантелесне оплодње. *

2) Потврде о приходима оба супружника за период  01.06.2017.- 31.08.2017. год.

(три претходна месеца у односу на месец објављивања позива)

3)  Копије личних карата за оба супружника.

 

 *  Потребно је да се заинтересовани парови за мишљење обрате 

др Бошку Ристановићу, Општа болница Ужице, стручном члану  Комисије за реализацију програма  суфинансирања трошкова вантелесне оплодње.

Критеријуми Додела средстава вршиће се на основу година старости партнерке  и висине прихода подносилаца пријаве.
Рок Пријаве се подносе закључно са  31. октобром 2017. године, 

а преко писарнице градске управе,   канцеларија број 12.

Контакт  

Љиљана Јовановић,  031/513-731, 590-154