Јавни позив за доделу субвенција и дотације за јавна нефинансијска предузећа у 2019. години
09/01/2019

Јавни позив за доделу субвенција и дотације за јавна нефинансијска предузећа у 2019. години

На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈЕ ЗА

ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У  2019. ГОДИНИ

 

Јавни позив за доделу дотације за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање у области подршке Бизнис инкубатору д.о.о. у развоју предузетништва у граду Ужицу одлуком о буџету града Ужица за 2019. године у износу од 3.900.000,00 динара економски класификација 465 – остале дотације и трансфери, позиција у буџету 407 и ЈП “Аеродром Поникве” који се додељује за функционисање аередрома Поникве одлуком о буџету града Ужица за 2019. године у износу од 15.000.000,00 динара, економски класификација 465 – остале дотације и трансфери, позиција у буџету 374 и  јавни позив за доделу субвенција ЈП “Велики Парк” представља основ за финансирање у области спортско рекреативне активности одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину предвиђен је износ од 79.000.000,00 динара, економски класификација 451 – текуће субвенције ЈП и организацијама, позиција у буџету 348

Наведене субвенције и дотације се додељује за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

Након одлуке о додели дотације и субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту града Ужица 09.01.2019. године.