Јавни позив за доделу минералног ђубрива у области малинарства
16/10/2018

Јавни позив за доделу минералног ђубрива у области малинарства

ГРАД УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА КАN 27% N 

У ОБЛАСТИ  МАЛИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу Закључка Владе о бесповратној испоруци минералног ђубрива КАN 27% N  позивају се пољопривредни произвођачи који имају засаде малина на територије града Ужица да своје пријаве доставе Месној канцеларији на чијој се територији налазе парцеле.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе минералног ђубрива у области малинарства на територији града Ужица за 2018. годину.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу минералног ђубрива  може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2018. години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

  1. Попуњен образац пријаве за доделу средстава у области воћарства,
  2. Фотокопију потврде о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор за 2018. годину,
  3. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор за 2018. годину

Напомена: Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Након утврђивања листе корисника, извршиће се подела минералног ђубрива.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично у месну канцеларију на чијој територији се налази газдинство (парцеле).

Пријаве се подносе од 22.10. 2018.године до петка 26.10.2018. године до 14 часова.

Неблаговремене пријаве, као и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обрасци пријаве су доступни у месним канцеларијама.

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријавни образац - минерално ђубриво