12,5 милиона динара за финасирање програма Удружења особа са инвалидитетом
13/01/2022

12,5 милиона динара за финасирање програма Удружења особа са инвалидитетом

У овој години Удружења особа са инвалидитетом са територије града Ужица моћи ће да рачунају на 12,5 милиона динара, колико је буџетом опредељено за финансирање њихових програма. Конкурс је отворен до 31. јануара 2022. године.

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области заштите права и унапређења положаја особа са инвалидитетом из буџета града Ужица у  2022. години увећан је у односу на претходну за 1,5 милиона и износи 12,5 милиона динара. На овај износ моћи ће да рачуна 12 регистрованих удружења чији програми буду испунили услове конкурса.

Према условима конкурса могуће је поднети пријаву у вредности од 600 хиљада динара до 1,7 милиона динара по програму, уз обавезу да корисници средстава програме реализују до краја ове године.

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса – закључно са 31.01.2022.године. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници www.uzice.rs и на огласној табли града Ужица, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, док ће одлука о избору програма којима се додељују средства бити објављена у року од пет дана од дана доношења.

Сви детаљи конкурса доступни су ОВДЕ.