Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње
08/05/2020

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње

У оквиру Пројекта “Дивац пољопривредни фондови у граду Ужице” – Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу од 3.640.000,00 динара за развој пластеничке производње као пољопривредене делатности за најмање 26 пољопривредника, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Ужице (предност имају млади пољопривредници и жене до 45 година старости), са циљем да оснаже породице и да им се омогући економско јачање.

Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку пластеника за биљну производњу. Пластеници поседују систем за наводњавање “кап по кап” ; топлоцинковану цевну конструкцију са косим и подужним укрутама; монтажа пластеника иде на трошак добављача.

Димензије пластеника су: 5м x 30м x 2,6м (150м2) или 6м x 24м x 3,2м (144м2)

Потенцијални добитници донације имају обавезу да учествују са сопственим средствима у висини 20% укупне вредности донираног пластеника. Просечна вредност пластеника износи 168.000,00дин. (вредност донације 140.000,00дин. + учешће кандидата 28.000,00дин.).

Позивамо све заинтересоване који задовољавају основне критеријуме, да имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Ужице (предност имају млади пољопривредници и жене) да се пријаве тако што ће попунити ПРИЈАВУ, уз коју треба доставити пропратну документацију наведену у даљем тексту.
Конкурс је отворен од 8-ог маја 2020.год до 29-ог маја 2020.године

Пријаву можете преузети у услужном центру градске управе Ужице, као и путем интернета са сајта: www.divac.com   и   www.uzice.rs 

За све детаљне информације обратити се г-ђи Нади Обрадовић – Фондација “Ана и Владе Дивац” путем е-маила: nada.obradovic@divac.com или на број телефона 062 /77 88 73, као и 031/590-163 – Градска управа Ужице.

Попуњену Пријаву, са неопходном пратећом документацијом, послати на адресу :

ФОНДАЦИЈА  “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”

11000 Београд, ул. Илије Гарашанина  бр. 53а/7

са назнаком:  “за Конкурс за пољопривредни програм –  Ужице”

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

• пољопривредници који желе да отпочну или прошире свој посао везан за пластеничку производњу
• да имају пребивалиште на територији града Ужица
• да имају регистровано ПГ на територији града Ужица на подносиоца пријаве или регистровано на неког од
чланова заједничког домаћинства
• да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника
• да су поднели попуњену Пријаву Фондацији “Ана и Владе Дивац ” са пратећом документацијом
• да нису запослени у Граду Ужице (одборници, чланови Градског већа, радници градске управе)

КРИТЕРИЈУМИ УГРОЖЕНОСТИ:

• Вишечлана породица и везана домаћинства
• Лица без сталног запослења или лица са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинства
• Породица са болесним-инвалидним члановима
• Једнородитељске породице

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПОМОЋ КОРИСНИКУ ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:

• Интересовања и знања
• Искуства и тренутна производња
• Потреба корисника

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ О Б А В Е З Н О ТРЕБА ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Пристанак за обраду података о личности – дата у прилогу
2. Копија личне карте или пасоша за подносиоца пријаве, као и за све пунолетне чланове домаћинства
3. Оверена Изјава о броју чланова заједничког домаћинства
4. За запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца)
5. За пензионере – копија задњег чека од пензије
6. За незапослене чланове породичног домаћинства – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица)
7. За незапослене чланове породичног домаћинства која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености
8. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса
9. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока
10. За болесне чланове домаћинства – копија медицинске документације
11. За пољопривредна газдинства – потврда о активном статусу газдинства за 2020.годину
12. Извод из биљне структуре за 2020.годину за ПГ подносиоца пријаве
13. Доказ о власништву земљишта (у случају да подносилац пријаве није власник земљишта – мора да има закључен уговор о закупу земљишта)

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње
Образац пријаве за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње
Пристанак за обраду података о личности