Јавна расправа - Нацрт Статута града Ужица
19/11/2018

Јавна расправа – Нацрт Статута града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Ужице
Скупштина града
Комисија за израду нацрта Статута града Ужица
I Број 110-3/2018
Датум: 19.11.2018. године
У  ж  и  ц  е

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

НА НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА

 

 У складу са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 47/2018), Скупштина града Ужица је формирала Комисију за израду нацрта Статута града Ужица.

Комисија за израду нацрта Статута града Ужица је на седници одржаној дана 16.11.2018. године утврдила нацрт Статута града Ужица.

Позивамо све заинтересоване, да предлоге, примедбе или сугестије на нацрт Статута града Ужица, доставе писаним путем преко писарнице, најкасније до 3. децембра 2018. године, до 12,00 часова, на адресу: Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице – са назнаком за ”за Комисију за израду нацрта Статута града Ужица.

Предлози, примедбе или сугестије могу се доставити и електронским путем: skupstina@uzice.rs

Завршна јавна расправа о нацрту Статута града Ужица одржаће се 3. децембра 2018. године, у Свечаној сали града Ужица, са почетком у 18 часова.

У Ужицу, дана 16.11.2018. године

 

       КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА

Председник                                  

                                                                                                                                            Неђо Јовановић с.р.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Нацрт Статута града Ужица