Јавна набавка - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица, партија 3: зона запад
13/08/2019

Јавна набавка – Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица, партија 3: зона запад

Записник о отварању понуда можете преузети ОВДЕ.
Записник о преговарању у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Извештај о стручној оцени понуда можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.