Јавна безбедност
09/09/2021

Јавна безбедност

Руководилац: Зоран Лазић

Чланови:

 1. Зоран Милитаров, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
 2. Љиљана Трумбуловић, Академија струковних студија Западне Србије
 3. Даница Ивановић, Академија струковних студија Западне Србије
 4. Станко Стокић, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације
 5. Југослав Јовановић, ЈВП „Србијаводе“
 6. Миодраг Перовић, Министарсво унутрашњих послова
 7. Гордана Савић, Савет за родну равноправност града Ужица
 8. Катарина Грујичић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
 9. Радоје Стојић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
 10. Љубица Јанковић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
 11. Младенко Марковић, Члан Општинског већа општине Севојно, задужен за област „пољопривреда“