Израда Плана развоја Града Ужица за период 2022-2029, још један круг консултативних радионица
20/05/2022

Израда Плана развоја Града Ужица за период 2022-2029, још један круг консултативних радионица

Како до унапређења система за управљање отпадом, побољшања рада градских управа, боље информисаности грађана и повећања њиховог учешћа у процесима планирања, вишег степена јавне безбедности и, коначно, Ужица као универзитетског центра, питања су која су постављена учесницима радионица чији је циљ дефинисање конкретних мера у процесу израде Плана развоја Града Ужица за период 2022-2029.

План развоја је стратешки важан документ за све грађане, јер ће дефинисати смернице и циљеве које треба испунити, како би 2029. Ужице било много боље место за живот и рад. У његову израду у досадашње активности укључено је више од 300 лица, представика, организација цивилног друштва, младих, приватног и корпоративног сектора, истраживачких институција, медија, а тај број до краја процеса биће значајно већи.

Радионице спроводи Универзитет „Едуконс“, у складу са Споразумом о пословној сарадњи за подршку изради нацрта Плана развоја, закљученим између Града Ужица и републичког секретаријата за јавне политике, а у оквиру Пројекта за менторство у локалном процесу планирања у циљу локализације Агенде за одрживи развој до 2030. године у Србији, који се финансира из средстава влада Немачке и Швајцарске у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који спроводи GIZ.

Консултативне радионице је водила Снежана Селаковић, спољни стручни сарадник у области стратешког планирања Универзитета „Едуконс“.