Градска изборна комисија града Ужица
11/12/2018

Градска изборна комисија града Ужица

1) Милка Протић, дипломирани правник, председник
Јелена Суботић, дипломирани правник, заменик председник

2) Владан Цупарић, члан,
Слободан Давидовић, заменик члана,

3) Милош Миливојевић, члан,
Ана Милановић, заменик члана,

4) Данијела Петронијевић, члан,
Дејан Гвозденовић, заменик члана,

5) Душан Гаврић, члан,
Тања Пантелић, заменик члана,

6) Жарко Рајков, члан,
Милена Станишић, заменик члана,

7) Драгица Милић, члан,
Драгана Цвијовић, заменик члана,

8) Катарина Недић, члан,
Јелка Цицварић, заменик члана,

9) Сара Божић, члан,
Биљана Остојић, заменик члана,

–  Слађана Митровић, мастер правник, секретар Изборне комисије
–  Наташа Вукашиновић, дипломирани правник, заменик секретара Градске изборне комисије