Градоначелница на конференцији РЕЛОФ 2
02/07/2021

Градоначелница на конференцији РЕЛОФ 2

“Сведоци смо значајних реформских процеса јавне управе која, између осталог, има за циљ унапређење система локалне самоуправе, дигитализацију и развоје е-управе, унапређење управљања јавним финансијама,  транспарентност и отвореност рада управе у целини. Реформа јавне управе је, свакако, један од приоритета Владе Републике Србије”, истакла је обраћајући се учесницима конференције “Надзор над радом локалних јавних предузећа” коју организује РЕЛОФ 2, др Јелена Раковић Радивојевић градоначелница Ужица.

Градоначелница је подсетила и да је Ужице једна од шест локалних самоуправа, поред Врања, Књажевца, Параћина, Осечине и Сремске Митровице, учесника првог циклуса пројекта Реформа локалних финансија.

“Верујем да смо, захваљујући учешћу у Пројекту, заокружили систем финансијског управљања и контроле у градској управи, унапредили процес планирања и израде буџета, унапредили извештавање према грађанима, унапредили рад локалне пореске администрације. Крајњи корисници наведних активности су грађани из наших локалних самоуправа и управо они имају корист од боље расподеле, веће транспарентности и квалитетнијег пружања услуга”.

Посебна пажња у овој другој фази пројекта посвећена је јавним предузећима, која имају велики значај и улогу у обављању делатности од општег интереса. Јединице локалне самоуправе спроводе надзор над радом локалних јавних предузећа, а она знају да буду један од главних финансијских ризика што, може утицати на стабилност и финансијску одрживост локалних самоуправа.

По речима градоначелнице, имајући све то у виду, изузетно су важне активности које се спроводе у оквиру пројекта, у сарадњи са надлежним министарствима и локалним самоуправама.

“Циљ нам је усаглашавање планова јавних предузећа и наших локалних самоуправа, ефикаснији надзор над њиховим радом и праћење остварења зацртаних циљева. На тај начин смањиће се и ризици у пословању самих предузећа и последично ризици по наше локалне финансије. Ми смо отворени за сарадњу и спремни за примену добрих и иновативних решења. Спремни смо да заједно са вама поделимо све оне добре праксе, које и по оцени из надлежних министарстава и људи из Пројекта, примењујемо у нашем граду, као и да учимо од других”, закључила је градоначелница.

Конференцији су поред представника РЕЛОФ-а 2 и локалних самоуправа присуствовали и представници Министарства државне управе и локалне самоуправе.