Грађанима доступна нова апликација "Заједно до добрих одлука"
29/03/2019

Грађанима доступна нова апликација “Заједно до добрих одлука”

Грађани Ужица ће убудуће моћи активније да учествују у креирању локалних одлука кроз нову апликацију “Заједно до добрих одлука”. Апликација се налази на званичној интернет презентацији Града Ужица и, по речима председника Скупштине Града Ужица Бранислава Митровића, представља још један искорак ка транспарентнијем раду локалне самоуправе.

“Пракса је показала да велики број локалних одлука није на најбољи начин припремљен и да их морамо изменити на начин како би оне биле применљиве”, рекао је Митровић и додао да апликација “Заједно до добрих одлука” пружа могућност да Ужичани дају своје сугестије и предлоге шта би то требало променити, додати, поставити као приоритетно у градским одлукама.”

“У овом моменту у апликацији се налази шест одлука које ће се наћи на првој наредној седници скупштине, и на већину њих наши суграђани могу дати своје сугестије. Изузетак су одлуке које су информативног карактера и не предвиђају могућност измена, јер се раде по аналогији са вишим законским актима”, навео је Митровић.

У оквиру апликације грађанима су доступне важеће одлуке и нацрти нових одлука, које они могу упоредити и на основу тога дати своје предлоге и коментаре. Исто тако, уколико је предвиђена завршна расправа, заинтересовани могу у оквиру апликације пронаћи и обавештење о времену и месту њеног одржавања.

На крају целог процеса, све пристигле сугестије ће, након узимања у разматрање, бити обрађене у извештају који ће бити објављен у апликацији.

Пример једне од одлука у апликацији

Говорећи о ситуацијама које дефинитивно захтевају већу укљученост грађана у доношење одлука Митровић је навео примере неуређености у граду, то што су аути паркирани на тротоарима и зеленим површинама, то што се плакати и умрлице лепе по дрвећу, стубовима и неадекватним местима, али и многе друге ствари и истакао да се на овај начин ти проблеми могу решити тако што ће уз учешће грађана бити донете квалитетне одлуке које ће законски уредити и ту област.

“Решавање свих проблема од паркиралишта, узурпације јавних површина и великог броја свакодневних комуналних и других проблема допринеће томе да наш град буде комунално уређенији”, рекао је Митровић.

“У последње време урађено је доста на пољу јавности и транспарентности рада локалне скупштине, локалне извршне власти. Циљ нам је побољшање квалитета живота у нашем граду, а опет свесни смо да постоји недовољна укљученост Ужичана, односно непостојање једног позитивног притиска од стране грађана према локалној власти који би допринео да квалитет функционисања јавних служби буде бољи па и да град буде уређенији”, наводи Митровић.

Митровић је навео Систем 48 као пример доброг механизма путем кога грађани комуницирају са јавним службама, указујући на проблеме и кризне тачке у јавном сектору које не функционишу добро. “Уз овај систем грађанима је доступан и Електронски регистар скупштинских одлука, а могу и пратити директне преносе седница локалног парламента”, што, како наводи Митровић, чини рад локалног парламента транспарентнијим.