Град Ужице се уз помоћ суграђана успешно одазвао акцији "Очистимо реке и језера Србије"
11/07/2019

Град Ужице се уз помоћ суграђана успешно одазвао акцији “Очистимо реке и језера Србије”

Град Ужице се уз помоћ суграђана одазвало великој еколошкој акцији дневног листа Блиц, под називом „Очистимо реке и језера Србије“. Том приликом очишћено је неколико локација на језеру Врутци и сакупљено око 140 кеса комуналног отпада различите врсте.

У акцији су учествовали волонтери Водичког удружења „Капедунум“, Планинанрског удружења „Рујно“, Удружење љубитеља бања, рибочувари и суграђани добровољци.

„Волонтери су били распоређени на неколико локација на самом језеру, на бањи, трасом старе пруге, као и на чамцима одакле је такође вршено сакупљање отпада, заједно са својим водичима, а уз пратњу комуналне полиције и спациоца из ЈП „Велики Парк“. У акцији су учествовали и запослени из ЈП „Водовод“, превозећи чамцима волентере на локације на којима је вршено чишћење, као и запослени у Одељењу за заштиту животне средине Града Ужица који осим што су обезбедили кесе и рукавице за волентере, прикључили су се волонтерима на терену приликом чићења. Пре самог спровођења акције наше екипе су обишле језеро како би извршили мониторинг критичних локација, које изискују моментално чишћење“ истакла је Дуња Ђенић, члан Градског већа Града Ужица и додала да се последњих година број дивљих депонија које су раније постојале у сливу акумулације Врутци, у значајној мери смањио, постављањем великих кошева за прикупљање отпада на ободним подручјима месних заједница и раскрсницама главних саобраћајница.

„Велику помоћ пружила нам је рибочуварска служба која газдује сливом Врутака, који су са својих чамаца сакупљали отпад који се затекао у води. Пластична амбалажа, флаше, кесе и крупни отпад задржали су се на обалама језера након великих киша и пораста нивоа воде, нарочито у  теже приступачним деловима залива, због чега смо управо ове локације одредили као приоритетне“, навела је Ђенићева.

Извор: ТВ 5 Ужице