Град Ужице позива младе да се пријаве на конкурс за куповину сеоских кућа
15/07/2021

Град Ужице позива младе да се пријаве на конкурс за куповину сеоских кућа

Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом у чију реализацију су укључене и локалне самоуправе. Како истиче Мирјана Радивојчевић, помоћник градоначелнице за демографију и полулациону политику, формирана је Комисија чији је задатак да пружи пуну подршку заинтересованим грађанима.

“Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који су заједно са локалном самоуправом, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном програмом. Локална самоуправа има обавезу и да уради процену вредности некретнине за коју је странка заинтересована. Такође, градска комисија пружа помоћ и подршку у прикупљању неопходне документације.”

На конкурс могу да се јаве држављани Србије млађи од 45 година, без некретнине у власништву, а држава ће финансирати куповину сеоских кућа са окућницом у вредности до највише 1,2 милиона динара по објекту. Сеоска кућа са окућницом, мора испуњавати основне услове за живот и становање, да поседује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и да постоји приступ до сеоске куће са окућницом преко тврдог пута. У Србији је мапирано око 200 хиљада таквих кућа.

“Занимљиво је и то што се на конкурс могу јавити лица која испуњавају услове у погледу старости и осталих правила одређених конкурсом без обзира на то којом делатношћу се баве. То не морају бити само они који живе на селу или се баве пољопривредом већ и лекари, професори, занатлије… Једино је важно да испуне основне и посебне услове конкурса и имају сву неопходну документацију. Циљ овог пројекта је пре свега повећање наталитета, оживљавање села, побољшање демографске слике наших села и остајање младих у селу”, додаје Мирјана Радивојчевић, помоћник градоначелнице Ужица.

Треба нагласити и да будући власници сеоских кућа неће смети да је продају у наредних 10 година, нити смеју да је стављају под хипотеку током пет година од склапања купопродајног уговора.

Испуњеност услова за конкурисање утврђиваће Комисија за оцену и контролу реализације пројекта коју образује министар. Текст конкурса и неопходна конкурсна документација могу се преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу и званичном сајту Града Ужица. Такође документација се може преузети на портирници Градске управе.