Град Ужице домаћин Регионалне конференције у оквиру РЕЛОФ-а
14/04/2022

Град Ужице домаћин Регионалне конференције у оквиру РЕЛОФ-а

“Како успоставити систем финансијског управљања и контроле код индиректних буџетских корисника на локалу”, тема је Регионалне конференције, која је у Ужицу окупила представнике локалних самоуправа из Златиборског, Моравичког и Рашког округа и индиректне кориснике буџетских средстава. Конференција је организована у оквиру пројекта “РЕЛОФ2”, у сарадњи са Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија.

“За Град Ужице је велико задовољство што је домаћин једне од четири регионалне конференције у Србији која се бави питањима увођења система финансијског управљања и контроле код корисника буџетских средстава, односно код свих корисника у јавном сектору”, истакао је члан Градског већа за буџет и финансије Миодраг Петковић.

Према његовим речима, Ужице је захваљујући учешћу у пројекту Реформа локалних финансија, међу најбоље котираним локалним самоуправама по питању увођења система финансијског управљања, интерне ревизије и интерне финансијске контроле.

“Код дела индиректних буџетских корисника смо увели систем финансијског управљања и контроле, а у наредном периоду се очекује да тај систем заокружимо и код осталих буџетских корисника. Посебно смо поносни што је “Техничка школа Ужице” део пилот пројекта Релоф 2 у Србији, чиме дајемо могућност и  школама да уведу у потпуности систем финансијског управљања и контроле. Када успешно завршимо тај пилот пројекат овај модел ће се применити и на све остале школе у Србији”.

Ивана Теодоровић координаторка РЕЛОФ-а истакла је да је циљ четири регионалне конференције презентација приручника и алата који ће омогућити индиректним корисницима буџетских средстава на локалу да  успоставе систем финансијског управљања и контроле.

“Свесни смо да су они врло често лимитираних капацитета и да им је у претходном периоду било тешко да успоставе овај систем, иако им је то законска обавеза од 2012. године. На овој конференцији учествују представници градова и општина из Златиборског, Моравичког и Рашког округа, који ће на примеру Техничке школе Ужице, а уз помоћ приручника и алата моћи да систем финансијског управљања и контроле примене и у својим локалним самоуправама. Систем мора да се успостави у смислу увођења институционализације због тога што постоји, а затим и да се свакодневно примењује у раду свих запослених”.

Систем финансијског управљања и контроле представља скуп процеса, процедура и активности, које омогућавају да се циљеви сваке јединице у јавном сектору адекватно остваре на економичан, ефикасан и ефективан начин са потпуном заштитом јавног интереса и смањењем свих ризика на најмању могућу меру. Систем чине градска администрација, јавна предузећа али и индиректни буџетски корисници, установе културе, предшколска установа и туристичке организације.