Град Ужице добија најсавременију софтверску платформу за комуникацију са грађанима
13/07/2022

Град Ужице добија најсавременију софтверску платформу за комуникацију са грађанима

У циљу унапређења услуга електронске управе представници Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Републике Србије, посетили су Град Ужице. Са градоначелницом др Јеленом Раковић Радивојевић и представницима надлежних служби Градске управе разговарали су о имлементацији најсавременијег интегралног CRM система за комуникацију са грађанима. Тема састанка била је дигитализација јединица локалне самоуправе и усмеравање запослених у фазе пројекта, о којима је говорио  представник Канцеларије за информационе технолологије и електронску управу Владе Републике Србије, Марко Радоњић са сарадницима.

Влада Републике Србије – Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, донирала је Граду Ужицу софтверску платформу која ће омогућити слање и пријем различитих информација кроз различите и независне канале комуникације. Ради се о интегралном систему за управљање односом са корисницима, који омогућава примање и слање информација путем различитих канала комуникације (електронска пошта – емаил, телефон, SMS порука, писарница – документ, гласовна порука ван радног времена, smart phone апликација), као и могућност праћења тока предмета, хронолошки преглед одговора свих служби који се баве решавањем предмета, могућност препознавања и умрежавања свих предмета једног клијента, креирање извештаја по великом броју критеријума, аутоматско креирање предмета, као и многе друге опције које поједностављују комуникацију са грађанима путем креирања јасних процедура за пријаву и решавање представки.

Увођењем овог напредног решења, успоставиће се ефикасан начин општења странака и државних органа у електронском облику, уз омогућавање правне сигурности и економичности поступка, односно испуњавања услова за успостављање и пуно остваривање услуга електронске управе.