Град суфинансира трошкове вантелесне оплодње, пријаве до 6. децембра
19/11/2021

Град суфинансира трошкове вантелесне оплодње, пријаве до 6. децембра

Град Ужице је расписао други јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2021. години, за пет парова, у износу од 200 хиљада динара по пару. Заинтересовани парови се могу пријавити до 6. децембра текуће године.

Право на суфинансирање трошкова вантелесне оплодње могу остварити парови са пребивалиштем на територији града Ужица, најмање две године непрекидно пре датума објављивања јавног позива, уколико испуне одређене услове.

Наиме, уз пријаву је неопходно доставити мишљење специјалисте гинекологије и акушерства о потреби и сврсисходности поступка вантелесне оплодње, које ће добити од стручног члана Комисије за реализацију програма суфинансирања трошкова вантелесне оплодње др Бошка Ристановића у Општој болници Ужице. Достављају се и потврде о просечном приходу за оба супружника за месец фебруар 2021. године уколико су запослени или уверење да се налазе на евиденцији незапослених лица уколико нису запослени. Уз пријаву се подносе и копије односно очитане личне карте за оба супружника.

Правилник предвиђа да се средства на име суфинансирања трошкова вантелесне оплодње могу се доделити истом пару само једном. Изузетно, средства се могу доделити пару који је већ користио финансијску подршку града за поступак вантелесне оплодње, уколико се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње није пријавио број парова предвиђен позивом. Такође, у случају да се на јавни позив није пријавио број парова предвиђен позивом, Комисија може предложити да се средства за суфинасирање трошкова вантелесне оплодње, одобре пару после рођења првог детета, уколико је за рођење наредног детета потребна биомедицински потпомогнута оплодња.

Са друге стране, уколико се пријави већи број парова поред медицинских критеријума, примениће се и критеријуми: године старости партнерке и висина прихода подносилаца пријаве.

Заинтересовани парови могу се пријавити до 6. децембра 2021. године преко писарнице градске управе, где могу преузети и неопходне образце. Сви детаљи јавног позива доступни су и на званичној страници Града Ужица.