Град позива привредне субјекте да узму учешће у јавном позиву за мере енергетске санације
12/07/2021

Град позива привредне субјекте да узму учешће у јавном позиву за мере енергетске санације

У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката, овога пута у четвртој зони становања и станова у стамбеним зградама за колективно становање на целој територији града Ужица, данас је расписан јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације. За ову намену је, подсећа Нада Јовичић члан Градског већа, опредељено 18 милиона динара.

“Од Министарства рудраства и енергетике за ову намену добили смо девет милиона динара и уз наше учешће од девет милиона располажемо са 18 милиона динара. Према правилнику Министарста рударства и енергетике, први корак у реализацији овог програма је јавни позив за правне субјекте и тај јавни позив је отворен у наредних 15 дана, односно до 26. јула. Право да конкуришу имају сви правни субјекти основани пре најмање шест месеци, који се баве набавком, радовима и уградњом материјала неопходних за енергетску санацију објеката”.

За разлику од Градског конкурса који је недавно завршен сада ће право на субвенције моћи да остваре власници објеката у четвртој зони становања и у становима у стамбеним зградама на територији целог града.

“Биће реализоване три мере, а прва се односи на уградњу материјала за изолацију спољних зидова породичних кућа у четвртој зони становања где је планирано 2,4 милиона динара. Друга је набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима и то за породичне објекте у четвртој зони становања и станове у стамбеним зградама, где је планирано укупно 12,1 милион динара од чега девет милиона динара за столарију у стамбеним зградама на територији целог града. Трећа мера је набавка котлова на гас за породичне куће за четврту зону.”

Детаљи позива за саме грађане биће познати средином августа месеца када се очекује расписивање конкурса. Најпре ће бити изабрани извођачи и са њима потписан споразум.

Пријаве на конкурс за правне субјекте се предају лично у канцеларији број 9 (писарница Градске управе за урбанизам), а све информације везано за сам конкурс могу се добити на број телефона 592-421 или на имејл који је наглашен у тескту позива.

Текст јавног позива и неопходни обрасци могу се преузети ОВДЕ.