Ере рециклирају!
02/03/2021

Ере рециклирају!

Прошло је пуних 12 месеци преузимања комуналног отпада у Ужицу, у оквиру SUBREC пројекта. Током тог периода прикупљено је 314 тона предселектованог отпада из 2 500 домаћинстава, укључујући и амбалажно стакло које је преузето из 20 жутих контејнера, распоређених по граду. Целокупне количине овако прикупљеног отпада су усмерене ван Ужица- 39% отпада је завршило на тржишту рециклажних сировина, док је преосталих 61% усмерен у цементну индустрију, као алтернативно гориво.

У међувремену, прошло је и 8 месеци од преузимања комуналног отпада из 170 контејнера за примарну селекцију, који су постављени у ужем градском језгру, у оквиру иницијативе ЈКП “Биоктош”, ЈКП “Дубоко” и Града Ужица. За то време је прикупљено 888 тона предселектованог отпада, укључујући и амбалажно стакло које је преузето из 10 жутих контејнера, распоређених по граду. Анализом структуре отпада, утврђено је да је 79% отпада из плавих контејнера употребљиво за даље третмане (рециклажа и производња алтернативних горива), док преосталих 21% отпада није могуће употребити, те се мора депоновати.

Другим речима, 1.015 тона отпада (314 t из предграђа и 701 t из центра града) је завршило ван Ужица, тј. није затрпано на депонији, чиме продужавамо век њеног трајања и смањујемо штетне емисије у животну средину које депоновање отпада носи са собом.

Захваљујемо Вам се на стрпљењу и разумевању, а надасве на спремности да својим учешћем дате пун допринос успостављању система примарне селекције отпада у нашем граду.

Не заборавите:отпад стварамо сви-сви треба и да водимо рачуна о његовом збрињавању. Примарна селекција је најбољи начин да свако да свој допринос том процесу.

Ере рециклирају !