Енергетска ефикасност у јавним објектима
03/03/2020

Енергетска ефикасност у јавним објектима

Град Ужице, препознат као једна од локалних самоуправа у Србији са позитивним резултатима и оствареном значајном напретку у области енергетске ефикасности, учесник је на Пројекту енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији (ПЕЕУЕО), који финансира Владе Швајцарске конфедерације.

Овим пројектом Швајцарска Конфедерација пружа подршку Ужицу у циљу јачања система енергетског менаџмента додељујући бесповратна средства за реконструкцију одабраних јавних зграда (у смислу побољшања енергетске ефикасности).

Мере реконструкције подразумевају извођење архитектонских радова у смислу побољшања термоизолације објеката (уградња адекватне столарије, уградња термизолације спољашњих зидова, плафона и подова) и машинских радова којима је предвиђена конверзија система грејања на еколошке енергенте.

Посредством Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Град Ужице је добио средства у износу од 150.000 евра за реализацију Пројекта реконструкције Народног позоришта Ужице уз сопствено учешће у износу од 75.000 евра. Пројекат је обухваћена реконструкција објекта у смислу примене основних мера енергетске ефикасности, извршена је уградња термоизолације зидова северне фасаде зграде и куле, замена постојеће дотрајале столарије адекватном савременом столаријом задовољавајућих карактеристика, изолација сцене, и торња.

Средствима Министарства рударстава и енергетике уз сопствено учешће Града, реализован је Пројекат унапређења енергетске ефикасности објекта вртића „Зека“. Замењена је комплетна фасадна столарија, урађена термоизолација на равном делу кровног прекривача, извршена је замена постојећих радијаторских вентила термостатским вентилима, и замена постојеће расвете ЛЕД светиљкама, и на тај начин су смањени трошкови одржавања као и потрошња електричне енергије.

До сада је за потребе учешћа на јавним позивима за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности урађен значајан број елабората енергетске ефикасности јавних објеката чији је оснивач или корисник Град Ужице.

Елаборати енергетске ефикасности који су урађени и чекају реализацију су за:

 • Основна школа “Богосав Јанковић”, одељење у Кремнима
 • Основна школа “Краља Петра II”, матична школа
 • Основна школа “Краља Петра II”, одељење у Стапарима
 • Основна школа “Богосав Јанковић”, одељење у Биосци
 • Вртић “Полетарац”
 • Вртић “Невен”
 • Техничка школа Ужице
 • Техничка школа Радоје Марић
 • Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“
 • Градска кућа
 • Народни музеј Ужице
 • Народна библиотека Ужице
 • Историјски архив Ужице

Осим наведених елабората, урађен је Пројекат за извођење изградње гасног генератора за објекте Центар за мајку и дете и Дом здравља, за чију реализацију су обезбеђена средства од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије уз финансијско учешће Града. Тренутно је у поступку избор извођача радова на изградњи путем јавног тендера. Изграњом гасног генератора ставиће се ван употребе мазутна котларница која се тренутно користи.

У току је израда пројектно техничке документације за објекат Градске болнице Здравственог центра у Ужицу, којим ће се предвидети комплетна реконструкција објекта са реконструкцијом система грејања.

Урађен је Идејни пројекат реконструкције и санације јавног објекта “Спортска хала Велики Парк”, којим се предвиђа реконструкција система грејања и изградња гасног генератора, чијом реализацијом би се мазутна котларница ставила ван употребе а реконструисаним системом грејања би се обезбедило квлитетније И сврсисходније грејање објекта. У циљу обезбеђивања средстава за реализацију овог пројекта Град је поднео захтев за добијање подстицаја од надлежних министарстава уз предвиђено сопствено учешће.