Енергетска ефикасност на породичним кућама
03/03/2020

Енергетска ефикасност на породичним кућама

Град Ужице је 2015. године започео спровођење конкурса за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности индивидуалних стамбених објеката на својој територији.

Циљ овог пројекта је смањење штетних емисија, односно смањење загађења ваздуха у зимском периоду кроз уштеде у енергентима које ће се остварити бољом изолацијом стамбених објеката и коришћењем еколошких горива, повећање свести о енергетским потребама, уштедама и рационалном коришћењу енергије за грејање у породичним стамбеним објектима физичких лица.

Конкурсом се суфинансирају мере енергетске ефикасности и то:

 

До сада је из градског буџета за ову намену издвојено 90,7 милиона динара, чиме је суфинансирано 1108 објекта. У 2020. години суфинансирано је 499 објеката.

 

Спровођење конкурса се наставља у 2021. години, са додатним увећањем средстава која износе 45.000.000 динара.