Два милиона динара за посебне програме у спорту
20/07/2021

Два милиона динара за посебне програме у спорту

Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину отворен је до 6. августа ове године и за ту намену буџетом су опредељена средства у износу од два милиона динара.

Пријаве могу поднети спортске организације које имају регистровано седиште на територији града Ужица (спортски клубови и спортска друштва) као и предшколске установе и школе. Посебни програми за које се пријаве подносе односе се на обезбеђивање услова и организација спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима и спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и друго).

Средства се додељују за програме који ће се реализовати у периоду од 1. септембра до 31. децембра 2021. године. Упутство и Обрасци пријаве на Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину могу се преузети са званичног интернет сајта града Ужице.