Друга награда на Међунарном сајму урбанизма за План детаљне регулације „Стари град“
15/11/2019

Друга награда на Међунарном сајму урбанизма за План детаљне регулације „Стари град“

На 28. Међународном салону урбанизма који је одржан у Нишу, ЈП „Ужице развој“ додељена је друга награда у категорији планови детаљне регулације за План детаљне регулације „Стари град“.

На Салону у Нишу приспела су укупно 154 рада из Србије и земаља из региона, али и из Кине и Африке-Руанде. Награде су додељиване у 12 категорија, а у категорији – планови детаљне регулације- за награду се такмичило 27 планских докумената.

“Квалитет освојене друге награде на Салону урбанизма огледа се и у томе да се наставља успешна традиција урбанистичког планирања коју овај Град препознаје и негује многобројним оствареним наградама у различитим категоријама” истакао је директор  ЈП “Ужице развој” Никола Максимовић и додао ” У оквиру законске процедуре јавног оглашавања, велика пажња је посвећена учешћу наших суграђана на реализацији плана у смислу давања предлога и сугестија за интервенције у простору  како би тај простор задовољио потребе свих корисника”.

Град Ужице је поверио посао израде ПДР “Стари Град“, ЈП “Ужице развој“ који је захваљујући доброј организацији, ангажовању и подршци свих сектора и колега у оквиру предузећа на изради плана, изнео овај сложени посао.

План је рађен у оквиру програма EU PRO који је финансиран од стране Европске уније а спроводи га канцеларија UNOPS-а у Републици Србији.

Парк „Стари град“, ГУП-ом града Ужица је опредељен као централни градски парк,са акцентом на средњевековно утврђење Ужички град и хидроцентралу „Под градом“као непокретна културна добра од великог значаја, има изванредан положај. Морфологија терена, културно-историјски контекст, изузетне визуре на град, релативна близина градског центра, опредељује овај простор за намену централног градског парка, који би пружао могућност свестране рекреације, одмора и забаве и био место одвијања одређених културних манифестација.

Планским решењима се омогућава валоризација положаја утврђења Ужички град, у циљу унапређења туристичке понуде града и повећања броја посетилаца. Планирана је изградња пешачког моста већег распона преко реке Ђетиње до утврђења Ужички град. Мост представља функционалну везу са утврђењем Ужички град и припадајућом амбијенталном целином,која ће омогућити пешачки приступ и визуелну промоцију, као и доступност планираним садржајима. Средство повезивања (мост) због свог положаја постаје нова туристичка атракција по себи, видиковац, нови пункт.

 Извор: infoera/Град Ужице