Допуна дневног реда за 39. седницу Скупштине града Ужица
31/01/2020

Допуна дневног реда за 39. седницу Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06-5/20

Датум: 31.01.2020.године

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

ЗА 39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

У прилогу Вам достављамо допуну дневног реда за 39. седницу Скупштине града, која ће се одржати у уторак  04. фебруара 2020.године са почетком у 10,00 часова и то:

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Опис

Преузимање

Да се као 3. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 4. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА У СКЛАДУ С ПРОЈЕКТОМ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 26. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 8454/9 И 8454/12 ОБЕ КО УЖИЦЕ ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 8454/10 КО УЖИЦЕ УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
Да се као 31. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
Да се као 32. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА У ЧАСТ МИЛОВАНУ МИЋУ ПЕТРОВИЋУ У УЖИЦУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће